top of page

KONTINGENT OG MEDLEMSKAP

Grunnkontingent for medlemskap i roklubben er på 500,-. Våre aktive medlemskap gir tilgang til klubbhus, utvalgte båter, trener og anlegg generelt. Det aktive medlemskapet dekker startkontingenter ved deltakelse i konkurranser med unntak for trimmerne. 

Grunnkontingenten kommer i tillegg til aktivkontingenten. Det er mulig å stå som passivt medlem og kun betale grunnkontingent.

Medlemskapet fornyes en gang i året. For familier med flere aktive medlemskap gis det rabatt. Andre aktive familiemedlem får 25% rabatt, og fra og med tredje aktive familiemedlem gis det 50% rabatt per medlem.

AKTIV U15
10 TIL 14 ÅR

1700,-

AKTIV U17
15 TIL 16 ÅR

2100,-

AKTIV U19
17 TIL 18 ÅR

2600,-

AKTIV SENIOR

2600,-

TRIMMERE 

1700,-

STUDENTMEDLEMSKAP

1700,-

Medlemskap: Prisliste

ALLE SKAL MED

Fana Roklubb tar et sosialt ansvar ift. medlemmer som har økonomiske utfordringer, og kan innvilge fritak fra betalingskrav. Foresatte må i slike tilfeller ta kontakt med klubbens kasserer eller et styremedlem/trener, så finner vi en løsning.

bottom of page