Om Fana Roklubb

Om Fana Roklubb

Fana Roklubb ble stiftet 1916 og er i år 100 år.  Fana Roklubb har en lang historie med konkurranseroing, og dette er fortsatt vårt fokus.  Fana Roklubb er kanskje mest kjent for «Bronseåtteren» fra 1948 da et rent Fana lag tok bronse i åtter i OL 1948.  Klubben er kankje enda mer kjent for brødrene Kråkenes som i mange år sto for store prestasjoner og mange seire i regattaer, NM og internasjonale regattaer.

I moderne tid har Fana Roklubb også meget sterke prestasjoner på regattabanen, og de to største øyeblikkene står Per Sætersdal for med sin sølvmedalje i dobbeltfirer i OL 1992 samt Nils Jakob Skulstad Hoff sitt verdensmesterskap i dobbelsculler sammen med Kjetil Borch i 2013.

Vi har fått samlet vår 100 årige historie i vår jubileumsbok som vil være ferdig trykket i april, ca 100 år etter vår stiftelsesdato 1.april 1916.  Denne boken deles ut til alle medlemmer, men det vil være mulig å kjøpe denne boken fra mai.

Fana Roklubb har ca. 60 aktive roere, de fleste er i aldersgruppen 13-18 år, der de eldste av disse trener daglig.  Vi har en ganske jevn kjønnsfordeling på juniorsiden.  Vi har et seniormiljø med en stor gruppe damer og færre menn. De fleste seniorroere satser på idretten og trener mye, men en del av studentroerne trener 3-4 ganger i uken og deltar i enkelte konkurranser.

Vi har en god treningskultur, og for dem som ønsker å satse seriøst på en idrett som er fysisk og teknisk krevende er Fana Roklubb en god mulighet.  De siste 10 årene har vi hatt jevnlig deltagelse av roere i junior VM og World Cup og senior VM.

Ønsker du å se mer av vår daglige aktivitet følg oss på vår facebook side.