Generalforsamling 2018 avholdes 20 februar kl.1900 i stuen

Generalforsamling 2018 avholdes 20 februar kl.1900 i stuen

Styret ønsker velkommen til årets generalforsamling.  Dette er en fin anledning til å få overblikk over vår aktivitet og prioriteringer, og ikke minst få anledning til å treffe hverandre.

  1. Åpning, valg av referent og møteleder
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Styrets årsberetning
  3. Regnskap 2017, Revisors rapport
  4. Budsjett for 2018
  5. Fondsregnskap 2017 (informasjon)
  6. Fastsettelse av kontingentsatser
  7. Behandling av innkomne forslag
  8. Valg av styre, valgkomite, revisor, representant til krets og roting. Fondsstyre (informasjon)
  9. Eventuelt

 

Etter den formelle delen vil det bli servert litt mat og kaffe

Styret forventer at den formelle delen vil ta ca 1 time.

 

Vel møtt

 

Hilsen

Styret