Begynn å ro!

Begynn å ro!

Fana Roklubb er en klubb som driver konkurranseroing.  Det finnes  også grupper av «masters» som er trimmere, og dette er voksne roere som har trent på høyt nivå tidligere.

Fana Roklubb har ca. 60 aktive roere og de fleste er i aldersgruppen 13-18 år.  Vi har en ganske jevn kjønnsfordeling på juniorsiden.  Vi har et seniormiljø med en stor gruppe damer og færre menn. De fleste seniorroere satser på idretten og trener mye, men en del av studentroerne trener 3-4 ganger i uken og deltar i enkelte konkurranser.

Våren 2016 tar vi imot jenter i alderen 13-15 år. Vi har mange gutter men kan klare å ta imot enkelte gutter også.  Vi starter rosesongen i påsken, og nybegynnertreningen starter vi i midten av april. Tidligere voksne roere som ønsker å starte er velkommen, men vi har dessverre ikke kapasitet til å drive opplæring av voksne roere som ikke har rodd tidligere.

Vi har også «ro-camp» som er et heldagstilbud (kl0900-1600) til unge roere og nybegynnere i alderen 12-16 år.  Dette blir gjennomført uken før skolestart.  Denne uken får deltagerne trent 2 økter for dagen, der det lages felles måltider og deltagerne har det kjekt sammen i tillegg til masse fysisk aktivitet.  Det er aktive roere som driver og arrangerer denne uken.  Kostnaden er ca. kr.1000. Mer informasjon kommer.

Er du interessert i å starte, send en melding på vår facebook side eller send en epost til fana.roklubb@outlook.com