Generalforsamling i Fana Roklubb

Generalforsamling i Fana Roklubb

Styret ønsker velkommen til årets generalforsamling 16.februar kl 19:00 i roklubbens stue.

 

1.April 2016 er det 100 år siden klubben ble stiftet og vi går inn i et historisk år for Fana Roklubb. Dette er en fin anledning til å få overblikk over vår aktivitet og prioriteringer, og ikke minst få anledning til å treffe hverandre.

Saksliste
1. Åpning, valg av referent og møteleder
2. Godkjenning av innkalling
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap 2015, Revisors rapport
5. Budsjett for 2016
6. Fondsregnskap 2015
7. Fastsettelse av kontingentsatser
8. Behandling av innkomne forslag
9. Valg av styre, valgkomite, revisor, fondsstyre, representant til krets og roting
10. Eventuelt
Etter den formelle delen vil det bli servert litt mat og kaffe etterfulgt av informasjon om jubileumsåret, bokutgivelse og sesongplaner. Styret forventer at den formelle delen vil ta ca 1 time.

Vel møtt!

Hilsen

Styret